Jak to zrobić? > Aby ustawić znacznik dla elementów kartotek (Kontraheci stali, Pracownuicy, Urzędy)

Drukuj

Aby ustawić znacznik dla elementów kartotek (Kontrahenci stali, Pracownicy, Urzędy)

1.Otwórz kartotekę (Kontrahenci stali lub Pracownicy lub Urzędy).

2.Zaznacz element kartoteki lub grupę elementów, dla których chcesz nadać znacznik. Aby zaznaczyć element kartoteki wystarczy na niego kliknąć.

3.Wybierz przycisk Operacje.

4.Z otwartego menu wybierz polecenie Znaczniki. Zostanie otwarty dialog Znaczniki

5.Z listy aktywnych znaczników wybierz znacznik poprzez kliknięcie na nim myszką. Listę dostępnych znaczników można ustalić wybierając menu zakładkowe Ustawienia, a następnie listek zakładki Znaczniki.

6.Zaznacz odpowiednie pole zależnie od tego, czy chcesz aby wybrany znacznik został nadany dla bieżącego, zaznaczonych, czy też dla wszystkich dokumentów widocznych na liście.

7.Wybierz przycisk Ustaw.

 

Zobacz także:

Dialog Znaczniki