Jak to zrobić? > Wprowadzanie pracownika do kartoteki

Drukuj

Wprowadzanie pracownika do kartoteki

1.Wybierz polecenie Kartoteki z menu Funkcje (Ctrl+5) lub kliknij przycisk Kartoteki na pasku narzędziowym. Pojawi się menu zakładkowe Kartoteki.

2.Wybierz polecenie menu Pracownicy. Pojawi się okno kartoteki pracowników.

3.Wybierz przycisk Nowy pracownik. Zostanie otwarte okno Pracownik w którym należy wypełnić pola formularza.

4.Wpisz kolejno we właściwe pola informacje o pracowniku.

5.Wybierz przycisk Zapisz.