Jak to zrobić? > Usuwanie użytkownika

Drukuj

Usuwanie użytkownika

1.Wybierz polecenie Ustawienia z menu Funkcje (Ctrl +4) lub kliknij przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się menu zakładkowe Ustawienia.

2.Wybierz zakładkę Dane o firmie i polecenie Użytkownicy. Pojawi się dialog Użytkownicy i prawa dostępu.

3.W polu Użytkownicy wskaż nazwisko użytkownika, którego dane chcesz usunąć z programu. Nie można usunąć użytkownika, który wprowadził już dokument księgowy.

4.Wybierz przycisk Kasuj.

5.Wybierz Tak odpowiadając na pytanie: "Czy chcesz usunąć tego użytkownika ?".

 

Prawo do usuwania danych użytkownika ma tylko administrator.

Nie można usunąć z systemu danych administratora.