Jak to zrobić? > Usuwanie cechy dokumentu

Drukuj

Usuwanie cechy dokumentu

1.Wybierz przycisk Cechy otwierający dialog Cechy dokumentu.

2.Wskaż w lewej lub w prawej części okna cechę, którą chcesz usunąć.

3.Jeśli wskażesz cechę przypisaną wcześniej do dokumentu, czyli umieszczoną w lewej części okna, wybierz przycisk Usuń. Spowoduje to usunięcie wskazanej cechy z opisu dokumentu. Jeśli natomiast wskażesz cechę umieszczoną w prawej części okna, czyli cechę możliwą do wykorzystania, wybierz przycisk polecenia Kasuj. Spowoduje to nieodwracalne usunięcie wybranej cechy z systemu. Możesz usunąć tylko taką cechę, która nie została jeszcze wykorzystana w opisach dokumentów.

4.Wskaż przycisk OK.