Przygotowanie programu do pracy > Opis reguł obliczeniowych

Drukuj

Opis reguł obliczeniowych

Art. 10 ustawy o rachunkowości nakłada na jednostkę obowiązek posiadania dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady rachunkowości. W przypadku prowadzenia rachunkowości komputerowej jednostka powinna posiadać dokumentację systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera. Program Finanse i Księgowość posiada taki dokument opisujący przetwarzanie danych. Aby go obejrzeć otwórz plik o nazwie Finanse i Księgowość - Algorytmy i reguły obliczeń.pdf. Znajduje się on w katalogu dokumentacji programu.