Przygotowanie programu do pracy > Dokumenty księgowe

Drukuj

Dokumenty księgowe

Przed przystąpieniem do pracy z księgowością komputerową należy zastanowić się nad typami dokumentów księgowych rejestrowanymi w Twojej firmie. Specyfika komputerowych programów wymaga bowiem dokładnego określenia podziału dokumentów papierowych na jednolite typy oraz zdefiniowania sposobu powiązania tradycyjnych dokumentów papierowych z odpowiadającymi im dokumentami komputerowymi. Da to wymierne korzyści podczas pracy z programem: wprowadzanie dokumentów będzie szybsze.

 

Każdy wprowadzany do programu dokument musi należeć do określonego typu, zdefiniowanego przez program lub też przez użytkownika. Ponadto w ramach tego typu musi mieć nadany numer kolejny. Numeracja nie musi być ciągła, natomiast program nie dopuszcza do powtarzania się numerów. W ten sposób powstanie unikalny numer ewidencyjny dokumentu. Proponujemy, aby wiązać dokumenty papierowe z systemowymi poprzez ten numer. Takie kojarzenie dokumentów papierowych i komputerowych pozwala na łatwe ich odszukanie zarówno w segregatorach, jak i w komputerze.

 

Program Finanse i Księgowość oferuje użytkownikowi wiele typów dokumentów predefiniowanych. Jeżeli będziesz chciał zdefiniować własny dokument, przeczytaj o definiowaniu własnych dokumentów

 

Można definiować własne dokumenty tylko w oparciu o typy dokumentów predefiniowanych.

 

Zobacz także:

Z czego składa się dokument