Przygotowanie programu do pracy > Dodawanie użytkowników

Drukuj

Dodawanie użytkowników

1.Wybierz z menu Funkcje (Ctrl+6) > Ustawienia > Dane o firmie > Użytkownicy. Pojawi się dialog Użytkownicy i prawa dostępu.

2.Jeśli dane firmy będą chronione systemem haseł, wskaż pole wyboru Ochrona danych systemem haseł.

3.Wybierz przycisk Dodaj.

4.W oknie dialogu Informacje o użytkowniku systemu wpisz Nazwisko i imię nowego użytkownika.

5.Podaj sygnaturę dla użytkownika. Może ona zawierać maksymalnie 8 znaków.

6.Określ Nowe hasło. Będzie ono niewidoczne w czasie wpisywania. Potwierdź hasło w następnym polu.

7.Wskaż Prawa użytkownika. Jeśli użytkownik będzie administratorem, otrzyma szersze uprawnienia od pozostałych.

8.Wybierz przycisk OK. Uaktywni się on dopiero po wprowadzeniu sygnatury dla użytkownika.

9.Jeżeli zechcesz dodać następnego użytkownika, powtórz punkty 2 – 8.

 

Nowego użytkownika może dodać tylko administrator.

Uprawnienia użytkownika ma prawo określać tylko administrator.