Lista raportów > Monit. ostat. bez odsetek

Drukuj

Monit ostat. bez. ods.

Sposób uruchomienia raportu

Okno prezentujące listę rozrachunków.

 

Funkcja

Raport drukuje wezwanie ostateczne do zapłaty dla należności nierozliczonych przeterminowanych z listy rozrachunków. Do obliczeń nie jest uwzględniana kwota ewentualnych odsetek wynikających z przekroczenia terminu płatności.

 

Gdy zaznaczone jest pole Dodaj informację o BIG na wydruku wezwania do zapłaty umieszczona zostanie dodatkowa informacja, że w przypadku nieuregulowania płatności w terminie informacja o zadłużeniu zostanie przekazana do wskazanej instytucji (należy ją wcześniej wpisać w dodatkowym polu tekstowym ustawień raportu).

 

Uwagi

Makra dostępne w definiowaniu not i monitów