Lista raportów > Wprowadzanie OR - graficzny

Drukuj

Wprowadzanie OR – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Okno Obroty rozpoczęcia w trakcie wprowadzania obrotów rozpoczęcia.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk aktualnie wybranego zespołu kont z okna wprowadzania obrotów rozpoczęcia.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

wydruk wszystkich wyselekcjonowanych pozycji,

wydruk pozycji zaznaczonych (ze znaczkiem "v" w pierwszej kolumnie w oknie),

wydruk pojedynczej, bieżącej pozycji (tej, na której jest niebieski pasek).