VBA > Opis obiektów VBA > MxGrid > Opis interfejsów > Column > Właściwości > Width

Drukuj

Width – Column erp_pro

Width as Integer

Określa szerokość kolumny.

Wartość –1 oznacza domyślną szerokość ustaloną przez właściwość ColumnWidth obiektu MxGrid. Kolumna o szerokości 0 jest niewidoczna, ale w nagłówku kolumn sąsiednia kolumna posiada dodatkowy znacznik, umożliwiający zmianę szerokości tej kolumny przy pomocy myszy.

 

Width

 

AmCtrl1.ColumnCount = 3

AmCtrl1.RowCount = 3

AmCtrl1.Columns(0).Width = 40

AmCtrl1.Columns(1).Width = 70

AmCtrl1.Columns(2).Width = 140