Lista raportów > Wezwanie do kompensaty (bufor)

Drukuj

Wezwanie do kompensaty (bufor)

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Dokumenty [Ctrl+1] > Przeglądanie > Bufor > Drukuj > Wezwanie do kompensaty.

 

Funkcja

Poszczególne opcje wyboru umożliwiające uzyskanie wydruku zgodnie z preferencjami użytkownika:

 

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

 

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem w skrajnej lewej kolumnie

 

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

 

Wydruk bez ramek – włącz pole wyboru dla przyspieszenia drukowania w sytuacji, gdy drukowanie będzie odbywało się na drukarce igłowej lub też laserowej, ale z niedostateczną ilością pamięci.

 

Wynikiem działania raportu jest wydruk dwóch dokumentów: Wezwania do kompensaty i Potwierdzenia kompensaty. Oba dokumenty są gotowe do wydrukowania i wysłania do konkretnego kontrahenta. Po potwierdzeniu kompensaty przez kontrahenta można ostatecznie rozliczyć rozrachunki.