VBA > Opis obiektów VBA > MxGrid > Opis interfejsów > MxGrid > Właściwości

Drukuj

Właściwości – MxGrid erp_pro

AllowResizeCol

AllowResizeRow

BackColor

ColHeader

ColumnCount

ColWidth

CurCol

CurRow

CursorType

EditMode

FreezeCol

FreezeRow

Locked

RowCount

RowHeader

RowHeight

TabMode

TreeMode

Value

Zoom