Lista raportów > Układ bilansu - graficzny

Drukuj

Układ bilansu – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Okno Bilans – układ.

 

Funkcja

Raport prezentuje układ poszczególnych pozycji bilansu wraz z przypisanymi im kontami i formułami

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

wydruk wszystkich wyselekcjonowanych pozycji,

wydruk pozycji zaznaczonych (ze znaczkiem "v" w pierwszej kolumnie w oknie),

wydruk pojedynczej, bieżącej pozycji (tej, na której jest niebieski pasek).