Lista raportów > Suma kont analitycznych

Drukuj

Suma kont analitycznych

Sposób uruchomienia raportu

Zakładka Konta z menu zakładkowego Raporty, polecenie Suma kont analitycznych.  

 

Funkcja

Prezentuje sumę obrotów na wybranym poziomie kont analitycznych w określonym przez użytkownika przedziale czasowym (od miesiąca do miesiąca).

 

Aby otrzymać podsumowanie obrotów wybrane konto syntetyczne musi mieć przynajmniej dwa poziomy analityki.

 

Opcje

W polu Konto można wykorzystywać proste wyrażenia regularne.

 

Przykłady:

Dla wyrażenia 506-*  zostaną wydrukowane wszystkie obroty na wybranym poziomie analityk.

 

Dla wyrażenia 506-*45  zostaną wydrukowane obroty dla poszczególnych analityk 45, 145, 245 itd, będących rozwinięciem syntetyki 506.

 

Po poprawnym podaniu wzorca uruchamia się okno dialogowe, w którym należy wybrać poziom analityki do sumowania (Suma dla analityki nr 1, 2, 3, 4, 5 ).

 

Zaznaczając opcję Drukuj z kontami analitycznymi możesz otrzymać zestawienie obrotów na poszczególnych kontach wybranego poziomu, w przeciwnym wypadku zostanie wydrukowane zbiorcze podsumowanie obrotów dla kont wybranego poziomu (zgodnych z podanym wzorcem).