VBA > Opis obiektów VBA > MxGrid > Opis interfejsów > MxGrid > Metody > Rows

Drukuj

Rows – MxGrid erp_pro                

Row Rows(Index As long)

Metoda zwraca obiekt wiersza o podanym indeksie z kolekcji wierszy danych. Indeks jest liczony od wartości 0 do RowCount 1. Podanie wartości spoza tego zakresu nie generuje błędu, powoduje tylko zwrócenie wartości nothing.