Lista raportów > Przetwarzanie danych osobowych - Pracownicy

Drukuj

Przetwarzanie danych osobowych – Pracownicy

Sposób uruchomienia raportu

Zakładka Pracownicy wywoływana z menu Kartoteki.

 

Funkcja

Raport pokazuje wynik dokonanego przetwarzania danych osobowych pracowników. Program wyświetla dane pracowników – imię i nazwisko, numer NIP pracownika, pozycja w kartotece pracowników, datę wprowadzenia danych osobowych pracownika oraz dane użytkownika wprowadzającego.

 

Opcje

Bieżący element – w raporcie zostanie zaprezentowany wynik dla bieżącego elementu na liście pracowników.

Zaznaczone elementy – w raporcie zostanie zaprezentowany wynik dla zaznaczonych na liście pracowników elementów.

Wszystko – w raporcie zostanie zaprezentowany wynik dla wszystkich elementów z listy pracowników.

Wydruk bez ramek – pole umożliwia przyspieszenie drukowania raportów zarówno dla drukarek igłowych, jak i dla drukarek laserowych, które mogą mieć zainstalowane zbyt mało pamięci dla wydruku z ramkami.

 

Wykonaj – polecenie uruchamiające wykonanie raportu.

Anuluj – polecenie wyjścia z okna bez wykonania raportu.

Informacje – polecenie wyświetlenia plików pomocy kontekstowej dla raportu.