Lista raportów > Przelew zbiorczy I - graficzny

Drukuj

Przelew zbiorczy I – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Okno Lista rozrachunków.

 

Funkcja

Umożliwia uzyskanie nadruku na posiadanych drukach polecenia przelewu. Po wybraniu przycisku Wykonaj zostanie otwarte okno Ustawienia główne.

 

Wynikiem działania raportu jest przelew zbiorczy z ewentualną "zbiorówką" czyli zestawieniem wystawionych przelewów. Raport drukuje przelew zbiorczy uwzględniając na jednym przelewie wszystkie zobowiązania dla jednego kontrahenta.

 

Opcje

Dla przelewu należy określić konto bankowe, konto księgowania, datę przelewu.

 

Można wybrać wprowadzanie dokumentu do bufora, kontynuację numeru rachunku odbiorcy i drukowanie "zbiorówki".