VBA > Opis obiektów VBA > MxGrid > Interfejs użytkownika > Prezentowanie danych

Drukuj

Prezentowanie danych erp_pro

Obiekt może prezentować dane w trzech zasadniczych postaciach:

 

Postaci tabelarycznej, analogicznej do danych w arkuszach kalkulacyjnych

Postaci rozwijanego drzewa, analogicznej np. do struktury katalogów w eksploratorze Windows. Struktura hierarchiczna może być prezentowana z użyciem linii łączących poszczególne elementy lub bez tych linii. Elementy posiadające zbiór elementów podrzędnych (dzieci) posiada znacznik rozwijania (pokazywania) oraz zwijania (ukrywania) elementów podrzędnych.

Połączenia obydwu sposobów, czyli prezentowania hierarchicznych danych tabelarycznych z możliwością zwijania i rozwijania elementów niższych w hierarchii.