Deklaracje > Edytor formuł okna deklaracji > Funkcje podatkowe > PoleExt

Drukuj

PoleExt

float PoleExt (string dekl, int pole)

 

Funkcja zwracająca wartość pola z deklaracji dodatkowej.

 

dekl – nazwa jednoznacznie określająca (typ, rodzaj, rok) deklarację dodatkową.