Lista raportów > Polecenie przelewu do US

Drukuj

Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego i ustawienia

Sposób uruchomienia raportu:

Okno Lista dokumentów > Przelewy > Wydruk przelewu – wybór polecenia Polecenie przelewu do US z rozwijanej listy wyboru.

Okno Rozrachunki > Operacje > Przelew pojedynczy > Polecenie przelewu – wybór polecenia Polecenie przelewu do US z rozwijanej listy wyboru.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk przelewu bankowego dla wcześniej określonych parametrów. Na życzenie użytkownika do bufora może zostać wprowadzony dokument prosty.

 

Okno Polecenie przelewu – Ustawienia

Okno otwiera się po wybraniu przycisku Sporządź w oknie Polecenie przelewu z wybranym rodzajem przelewu – Polecenie przelewu do US.

 

Rodzaj

Należy wybrać czy będzie to polecenie przelewu czy wpłata gotówkowa.

 

Typ wydruku:

Zwykły

Wybranie tej opcji umożliwi wygenerowanie przelewu kolorowego. Zdefiniowane wcześniej dane będą widoczne na wydruku w sposób ciągły uwzględniający podział na kratki.

 

Nadruk

Wybranie tego pola umożliwi dostosowanie wydruku do posiadanych druków polecenia przelewu. Przycisk Ustawienia pól otwiera okno, w którym możesz zdefiniować rozmieszczenie nadruku.

 

Zestaw:

Z rozwijanej listy możesz wybrać zdefiniowane wcześniej w oknie Ustawienia pól polecenie przelewu.

 

Ustawienia

Z rozwijanej listy wybierz symbol i wpisz jego numer. Treść tego pola pokaże się na druku polecenia przelewu w polu Symbol formularza lub płatności. W polu okres wpisz rok, typ okresu lub numer okresu. Treść tego pola pokaże się na druku polecenia przelewu w polu Okres.

 

OK

Wydruk polecenia przelewu według zadanych kryteriów.

 

Anuluj

Rezygnacja z wydruku