Ustawienia > Wymiary > Wymiary analityczne: Wymiary finansowe

Drukuj

Okno Wymiary analityczne: Wymiary finansowe

W ustawieniach wymiarów modułu Finanse i Księgowość, w grupie Wymiary finansowe definiuje się zestaw wymiarów analitycznych wykorzystywanych podczas wymiarowania kont planu kont oraz zapisów księgowych na dokumentach.

Po wybraniu w ustawieniach wymiarów opcji Wymiary finansowe otwiera się okno Wymiary analityczne: Wymiary finansowe. W oknie tym dodaje się kolejne wymiary słownikowe i przypisuje im odpowiednie poziomy wymiarów Business Intelligence. Najpierw wybiera się przycisku Edytuj, a następnie Dodaj, który otwiera okno Wybór wymiaru. Dodawanie kolejnych wymiarów polega na wskazaniu wymiaru słownikowego z listy wymiarów systemu, a następnie przypisaniu do niego odpowiedniego wymiaru Business Intelligence (kolumna Wymiary BI). Sekwencja wymiarów analitycznych może zawierać do 10 wymiarów. Jako pierwszym zawsze jest słownik MPK - miejsce księgowania kosztów lub przychodów w zależności od miejsca ich powstania. Pozostałe 9 wymiarów słownikowych ustawianych jest dowolnie. Zdefiniowany zestaw pozwala prowadzić szczegółową ewidencję pozaksięgową związaną z najmniejszą daną księgową - zapisem.  

Wymiary widoczne na liście opisane są nazwą, symbolem, typem oraz wymiarem BI (od wartości Wymiar 01 do wartości Wymiar 10).

 

Zobacz także:

Zestawienia Business Intelligence erp_pro