Ustawienia > Wymiary > Wymiarowanie MPK

Drukuj

Wymiarowanie MPK

Wymiary definiowane w module Finanse i Księgowość są wspólne dla całego Sage Symfonia ERP mogą być wykorzystane we współpracy z programami do analiz biznesowych w ramach dodatkowych rozwiązań indywidualnych.

 

Po ustaleniu listy wymiarów analitycznych dostępnych dla Miejsc Powstawania Kosztów należy przejść do okna Wymiarowanie MPK.

 

Zostaje otwarte okno MPK, w którym po przejściu w tryb edycji Użytkownik otrzyma możliwość wybrania właściwych atrybutów. Jeżeli zostanie zaznaczona więcej niż jedna pozycja, można nadać identyczną wartość wszystkim elementom w oknie. Operacja zostaje zakończona poleceniem Zatwierdź, znajdującym się w dole okna.

W celu zakończenia procesu nadawania wymiarów analitycznych MPK należy zapisać polecenie za pomocą przycisku Zapisz, który jest widoczny w górnym panelu okna MPK.

Istnieje możliwość wybrania atrybutu danego wymiaru analitycznego, który będzie podstawą grupowania danych.

 

Zobacz także:

Okno Wymiary planu kont

Zestawienia Business Intelligence erp_pro