Lista raportów > Odsetki od zobowiązań

Drukuj

Odsetki od zobowiązań

Sposób uruchomienia raportu

Okno prezentujące listę rozrachunków.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest lista kontrahentów zawierająca informacje o transakcjach, dla których zostały naliczone odsetki.

 

Opcje

Konto odsetek pobierane jest z ustawień programu. Jeżeli takie konta w ustawieniach nie zostały zdefiniowane pole będzie puste i należy wpisać numer konta z planu kont. Zaznaczenie opcji Przygotuj notę odsetkową spowoduje, iż do bufora zostanie wystawiony dokument DP.

 

Opcje zestawiania wydruku.