VBA > Opis obiektów VBA > MxGrid

Drukuj

MxGrid erp_pro

Przeznaczenie obiektu

Obiekt MxGrid przeznaczony jest do wprowadzania, prezentowania oraz edycji danych tabelarycznych oraz hierarchicznych. Może być stosowany w oknach MDI programu oraz na formatkach VBA lub oknach dialogowych.

Przeznaczony jest do wykorzystywania w rozwiązaniach stworzonych w środowisku VBA Sage Symfonia ERP.

 

Zobacz także:

Prawa autorskie oraz warunki używania obiektu MxGrid

Słownik pojęć

Interfejs użytkownika

Organizacja danych

Opis interfejsów

Inicjalizacja

Edycja danych

Zasady kontroli poprawności oraz wsparcie mechanizmów zapisu

Klawisze i skróty klawiszowe

Predefiniowane mapy bitowe