VBA > Opis obiektów niebiznesowych > Typy wyliczeniowe > MsoBarType

Drukuj

MsoBarType erp_pro

Rodzaj obiektu CommandBar

 

Nazwa

Wartość

Opis

msoBarTypeNormal

0

Toolbar

msoBarTypeMenuBar

1

Menu, i podmenu

msoBarTypePopup

2

Pop-up menu