VBA > Opis obiektów niebiznesowych > Application > Metody obiektu Application

Drukuj

Metody Application erp_pro

Quit

Pozwala zakończyć aplikację

 

ShowIDE

Uruchamia środowisko IDE VBA

 

ShowMacros

Wyświetla standardowy dialog do uruchamiania makr.

 

ShowProperties

Wyswietla standardowyokno z właściwościami danego projektu /dokumentu ).

 

ShowAddIns

Wyświetla standardowy dialog zarządzający Dodatkami.

 

ShowSecurity

Wyświetla standardowy dialog zarządzający bezpieczeństwem uruchamiania makr podczas ładowania projektów.

 

ShowSymfoniaSecurity

Wyświetla dialog zarządzający bezpieczeństwem uruchamiania makr podczas ładowania projektów, z punktu widzenia Sage sp. z o.o. (sygnatury pochodzenia projektów: Sage Symfonia ERP, Dystrybutor, Użytkownik).

 

ShowErrorVBA

Parametry:

[in] LONG ErrorNr, [in] BSTR FileName, [in, optional] MsgBoxFlag Flag, [in optional] BSTR ErrorDescription, [out, retval] int* nResult

 

ShowErrorExVBA

Parametry:

([in] LONG ErrorNr, [in] BSTR FileName, [in, optional] MsgBoxFlag Flag, [in, optional] LONG ErrorResld, [out, retval] int* nResult);

 

CommandAp

Analogicznie jak PropertyAp, metoda do ogólnego zastosowania. Głównym powodem powstania jest chęć zredukowania liczby metod w interfejsie oraz umożliwienie w przyszłości dodawania pewnej funkcjonalności bez konieczności zmiany interfejsu. Parametr "Index" jest obowiązkowy i to on decyduje o faktycznym przeznaczeniu metody. W zależności od wartości tego parametru wykorzystywane są pozostałe parametry oraz zwracany jest jakiś typ VARIANT'a.

 

Dane wejściowe

Nazwa  

Typ VBA

Typ Tlb

Opis

Index

Variant

VARIANT

Index dla metody, faktycznie decydujący o wykonywanym działaniu (analogicznie jak message w pętli komunikatów)

Par1

Variant

VARIANT

Opcjonalny

parametr, znaczenie określa Index

Par2

Variant

VARIANT

Opcjonalny

parametr, znaczenie określa Index

Par3

Variant

VARIANT

Opcjonalny

parametr, znaczenie określa Index

Par4

Variant

VARIANT

Opcjonalny

parametr, znaczenie określa Index

 

Dane wyjściowe

Nazwa

Typ VBA

Typ Tlb

Opis

Wartość zwracana

Variant

VARIANT*

Znaczenie określa Index