Deklaracje > Edytor formuł okna deklaracji > Funkcje podatkowe > Konto

Drukuj

Konto

float Konto(string typ_strona_konto, int zakres)

 

Funkcja bazując na informacjach z rekordu DeklaracjaInfo zwraca obroty, saldo lub persaldo podanego konta.

 

typ_strona_konto - string (np: Sw201) złożony z elementów [typ][strona][numer konta] gdzie:

 

Składnik

Opis

typ

Określa rodzaj zwróconego wyniku, odpowiednio:

O – obroty konta,

S – saldo konta,

P – persaldo, suma sald (saldo dwustrone) kont na ostatnim poziomie analityki.

 

W przypadku nieokreślenia parametru zwrócone będzie saldo.

strona

strona:

W – kwota po stronie Winien,

M – kwota po stronie Ma.

 

W przypadku nieokreślenia stroną domyślna jest strona Winien.

numer konta

Numer konta, dla którego wartość zostanie zwrócona.

 

zakres - zakres czasowy dla którego zwracana jest wartość dla konta. Obsługiwane zakresy:

0 - narastająco od początku roku,

1 - bieżący miesiąc.

 

Przykład

Konto("OW091",0)

 

Parametr OW091 oznacza Obroty po stronie Wn dla konta 091.

 

Zobacz także:

DeklaracjaInfo

InfoKonto

PozBrw