Informacje podstawowe > Klawisze skrótów

Drukuj

Klawisze skrótów

Aby ułatwić wprowadzanie danych, w Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość zdefiniowano klawisze skrótów. Zamiast korzystać z myszki. można wcisnąć jeden lub kilka klawiszy na klawiaturze. Używając klawiszy skrótu, można szybciej wykonywać często powtarzane zadania.

 

Jeśli jeden z klawiszy powinien być wciśnięty podczas naciskania innego klawisza, to ich nazwy połączone są znakiem plus (+).

Jeśli klawisze trzeba wcisnąć kolejno (zwalniając poprzedni przed naciśnięciem następnego), to ich nazwy połączone są znakiem przecinka (, ).

 

hmtoggle_plus1Przykłady

hmtoggle_plus1Standardowe skróty Windows

 

Klawisze skrótów Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

hmtoggle_plus1Wpisywanie i oglądanie danych

hmtoggle_plus1Wprowadzanie dokumentów

hmtoggle_plus1Wywoływanie głównych okien programu

hmtoggle_plus1Główne okna kartotek: Kontrahentów stałych, Pracowników, Urzędów

hmtoggle_plus1Okna pozostałych kartotek

hmtoggle_plus1Okna dialogowe

hmtoggle_plus1Okno Rozrachunki

hmtoggle_plus1Okno Wyszukiwanie rozrachunków

hmtoggle_plus1Okno Rozliczenia masowe

hmtoggle_plus1Okna: Plan kont, Rachunek zysków i strat, Bilans

 

Przy wprowadzaniu dokumentów księgowych, program podpowiada daty. Jeśli chcesz skorzystać z podpowiedzi i ustawić się tylko na pozycji dnia w dacie, wciśnij w tym polu klawisz SPACJI. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, użyj w tym celu klawisza BACKSPACE.


hmtoggle_plus1Poruszanie się w oknie podglądu zestawienia