Lista raportów > Kartoteka pracowników - tekst

Drukuj

Kartoteka pracowników – tekstowy

Sposób uruchomienia raportu

Okno kartoteki Pracownicy.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie informacji o pracownikach na podstawie danych z okna Pracownicy.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

wydruk wszystkich wyselekcjonowanych pozycji,

wydruk pozycji zaznaczonych (ze znaczkiem "v" w pierwszej kolumnie w oknie),

wydruk pojedynczej, bieżącej pozycji (tej, na której jest niebieski pasek).