Lista raportów > Kartoteka kontr.incydentalnych - tekstowy

Drukuj

Kartoteka kontrahentów incydentalnych – tekstowy

Sposób uruchomienia raportu

Okno Kontrahenci incydentalni.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie informacji o kontrahentach incydentalnych na podstawie danych z okna Kontrahenci incydentalni.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

wydruk wszystkich wyselekcjonowanych pozycji,

wydruk pozycji zaznaczonych (ze znaczkiem "v" w pierwszej kolumnie w oknie),

wydruk pojedynczej, bieżącej pozycji (tej, na której jest niebieski pasek).