VBA > Paski narzędziowe w oknach VBA > Zarządzanie przyciskami na paskach narzędziowych > Sprawdzanie, czy istnieje przycisk na pasku narzędziowym

Drukuj

Sprawdzanie, czy istnieje przycisk na pasku narzędziowym erp_pro

Jeżeli nie mamy pewności, czy na pasku narzędziowym znajduje się przycisk o zadanej nazwie lub o zadanym numerze w kolekcji, należy to sprawdzić.

 

Dim bar As CommandBar

Set bar = CommandBars("Pasek 1")

If bar Is Nothing Then

'Nie ma paska narzędziowego o danej nazwie

End If

 

Możemy operować bezpośrednio na kolekcji:

If bar.Controls("&Dokument") Is Nothing Then

'Nie ma przycisku o nazwie "&Dokument" w kolekcji Controls

'można np. dodać przycisk o takiej nazwie

Else

'Istnieje już obiekt o takiej nazwie

End If

 

lub poprzez podstawienie do obiektu tymczasowego:

Dim but As CommandBarButton

Set but = bar.Controls("&Dokument ")

If but Is Nothing Then

'obiekt nie istnieje

Else

'obiekt istnieje

End If