VBA > Opis obiektów VBA > InfoPoz

Drukuj

InfoPoz erp_pro

Obiekt przechowujący informacje o kwotach wchodzących na określoną stronę konta. Zawiera kwoty zarówno z bilansu otwarcia, jak też narastająco dla poszczególnych miesięcy roku obrachunkowego oraz aktualny stan konta.

 

Właściwości

 

Application

Obiekt aplikacji

 

Bo

Kwota bilansu otwarcia

 

Mc (Int Okres)

Kwota dla podanego okresu sprawozdawczego

 

Cur

Kwota na dzień dzisiejszy (aktualna)