Import danych > Import specjalny > Przebieg zdarzeń > Uzgadnianie

Drukuj

Import specjalny – uzgadnianie

W trakcie importu użytkownik musi dokonać pewnych uzgodnień pomiędzy danymi importowanymi oraz danymi znajdującymi się już w programie. Każde dokonane uzgodnienie jest pamiętane (dla każdego profilu oddzielnie) i może być sprawdzone lub usunięte. Usunięcie uzgodnienia oznacza tyle, że podczas następnego importu program poprosi o ponowne uzgodnienie danej informacji.

 

Aby zobaczyć uzgodnienia dla określonego profilu należy wybrać z menu Firma polecenie – Import specjalny, Uzgodnienia, a następnie w oknie Dokonane uzgodnienia pozycji wskazać (z rozwijanej listy) dla jakiego profilu chcemy sprawdzić uzgodnienia.

 

Uzgadnianie dokumentówUzgadnianie dokumentów

Uzgadnianie rejestrówUzgadnianie rejestrów

Uzgadnianie pozycji kartotekUzgadnianie pozycji kartotek

Wysyłanie informacji zwrotnych o rozrachunkachWysyłanie informacji zwrotnych o rozrachunkach

 Automatyczne dodawanie nowego kontrahentaAutomatyczne dodawanie nowego kontrahenta

 

Zobacz także:

Przebieg importu specjalnego

Okno dokonanych uzgodnień

Okno komunikatów importu

Okno profili

Okno plików