Strona startowa

Drukuj

Ewidencja danych księgowych

Dokumenty księgowe

Typy dokumentów

Dokument prosty (DP)

Dokument specjalny

Dokument importowy (DIM)

Dokument eksportowy (DEX)

Faktura VAT sprzedaż (FVS+RUS) w PLN

Faktura VAT zakup (FVZ + RUZ) w PLN

Faktura korygująca sprzedaż (FKS+RKS) w PLN

Faktura korygująca zakup (FKZ+RKZ) w PLN

Faktura wewnętrzna VAT

Faktura wewnętrzna WNT

Faktura nabycia (FWN)

Przyjęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia (PWN)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Rozliczenie zaliczki (RZL)

Raport kasowy (RK) w PLN

Raport kasowy walutowy (RKW)

Wyciąg bankowy (WB)

Wyciąg bankowy walutowy (WBW)

Lista dokumentów

Przykłady zastosowania typów dokumentów

Okno Definicje dokumentów

Definiowanie rejestrów

Rejestry VAT

Przypisanie VAT do okresu

Lista rejestrów VAT

Korekta dokumentu specjalnego w walucie obcej

Dokumenty opatrzone cechą

Pole e-Dokument na oknie dokumentu

Prowadzenie rozrachunków

Dziennik księgowań

Szablony numeracji

Wydruk pieczątki z dekretami

Kontrola biznesowa