Strona startowa

Drukuj

Eksport danych

Eksport danych – czynność polegająca na pobraniu wybranych danych z baz danych modułu i zapisaniu ich w postaci pozwalającej wykorzystać dane przez inny program.

Jak wyeksportować dane z kartotek kontrahentów, urzędów i pracowników modułu FK (format 3)

Jak wyeksportować dane wybranych kontrahentów modułu FK(eksport z separatorem kolumn)

Jak wyeksportować dane z pozostałych kartotek modułu FK

Import danych