VBA > Opis obiektów VBA > BRWInfo > Właściwości

Drukuj

BRWInfo – Właściwości erp_pro

Rok

Indeks roku obrachunkowego firmy. Podana wartość musi znajdować się w bazie danych (informacje o latach).

 

TypUkladu

BRW_Bilans = Bilans

BRW_RZS = Rachunek Zysków i Strat

 

NazwaUkladu

Nazwa układu (dostarczonego przez producenta lub własnego).

 

Flagi

Tryb obliczeń (najlepiej używać typu BRWFlagi) – różne wartości flag łączymy używając operatora logicznego

         BRW_Oblicz_Bilans_z_RZS – dolicz RZiS do Bilansu

         BRW_Oblicz_z_Buforem – uwzględnij bufor

         BRW_Oblicz_RZS_z_860 – dolicz do RZiS kwoty wyksięgowane na 860

         BRW_Oblicz_RZS_na_PoczRoku – generuj stan RZiS na początek roku

 

Strona

Źródło informacji – strona w bilansie (aktywa/pasywa) lub w rachunku wyników (zyski/straty)

Najlepiej używać typu BRWStrona.

         BRW_Aktywa – Aktywa

         BRW_Pasywa – Pasywa

         BRW_Zyski – Zyski

         BRW_Straty – Straty

 

pozABC

Patrz opis argumentów dla metody polecenia Pozycja.

 

pozIVX

Patrz opis argumentów dla metody polecenia Pozycja.

 

poz123

Patrz opis argumentów dla metody polecenia Pozycja.

 

Opis

Treść (opis) wybranej pozycji

 

poczRoku

Wartość pozycji na początek roku.

 

konRoku

Wartość pozycji na koniec roku.