VBA > Opis okien > Błędne kontrakty

Drukuj

Błędne kontrakty erp_pro

Okno otwiera się po wybraniu polecenia Błędne kontrakty z menu Projekty lub poprzez wybranie polecenia Błędy w zapisach z menu Kontrakty .

Można również przypisać to okno do dowolnej grupy raportów na zakładce, uruchamiając okno Przypisanie VBA.

W oknie widać listę dokumentów, w których błędnie zapisano numer kontraktu lub zapisano numer kontraktu nieistniejącego.

 

Elementy okna

Nr – numer ewidencyjny dokumentu

Skrót – skrót typu dokumentu

Data wystawienia – data wystawienia dokumentu

Konto księgowe – konto księgowe zapisu

Numer kontraktu – numer kontraktu

Opis – opis zapisu

ŹródłoB – dokument pochodzi z bufora, K – dokument pochodzi z ksiąg

 

W oknie możliwe jest sortowanie wyświetlanych danych. poprzez kliknięcie myszką na nagłówku kolumny, według której chcesz sortować. Ponowne kliknięcie myszką spowoduje odwrócenie kolejności.

Dany dokument można obejrzeć. W tym celu należy dwukrotnie kliknąć prawym przyciskiem myszy (lub klawisz Enter) na wybranym wierszu.

 

Przyciski:

Odśwież – odświeża listę

Archiwum – zapisuje dane na dysku w postaci pliku z rozszerzeniem *.rpt

Export – otwiera okno parametrów i umożliwia przesłanie danych do Excela