VBA > Opis obiektów VBA > MxGrid > Opis interfejsów > Template > Właściwości > BackColor

Drukuj

BackColor – Template erp_pro

BackColor as Color

Domyślny kolor tła dla wierszy danych o indeksach 0,2,4 itd.

 

BackColor_Template1

 

AmCtrl1.ColumnCount = 1

AmCtrl1.Columns(0).Width = Width

AmCtrl1.RowCount = 4

AmCtrl1.Template.BackColor = RGB(0, 255, 255) 'cyan