VBA > Opis obiektów niebiznesowych > Application > Atrybuty obiektu Application

Drukuj

Atrybuty obiektu Application erp_pro

Application  

Typ VBA – Application

Typ Tlb – [out] IDualApplication**

Opis – wskazuje na siebie

 

Parent

Typ VBA – Application

Typ Tlb – [out] IDualApplication**

Opis – wskazuje na siebie

 

Name

Typ VBA – String

Typ Tlb – [out] BSTR*

Opis – AfxGetAppName()

 

VBAVersion

Typ VBA – String

Typ Tlb – [out] BSTR*

Opis – Wersja VBA

 

ActiveDocument

Typ VBA – Document

Typ Tlb – [out] IDualDocument*

Opis – aktywny dokument (projekt)

 

Documents

Typ VBA – Documents

Typ Tlb – [out] IDocuments**

Opis – kolekcja dokumentów (projektów)

 

CommandBars

Typ VBA – CommandBars

Typ Tlb – [out] ICommandBars**

Opis – kolekcja CommandBar'ów (w naszym przypadku są to wszystkie menu – i tylko menu – które są dostępne w programie

 

VBE

Typ VBA – Object

Typ Tlb – [out] IDispatch**

Opis – obiekt VBE – środowisko IDE, MS VBA Extensibility 5.3

 

Wybrana firma

Typ VBA – Firma

Typ Tlb – [out] IFirma**

Opis – obiekt aktywnej firmy (w przypadku stanu bezfirmowego obiekt również zostanie zwrócony)

 

Desktop

Typ VBA – Desktop

Typ Tlb – [out] IDesktop**

Opis – obiekt obsługujący wygląd i zawartość desktopu (główne okno programu)

 

ExePath

Typ VBA – String

Typ Tlb – [out] BSTR

Opis – ścieżka do pliku urumieniowego aplikacji bez nazwy pliku, natomiast z kończącym znakiem "\"

 

SCPath

Typ VBA – String

Typ Tlb – [in] BSTR

[out] BSTR*

Opis – ścieżka do domyślnego katalogu zawierającego projekty VBA (pliki "sbc'). Standardowo jest to podkatalog "sbc_fk" głównego katalogu aplikacji. Użytkownik może zmienić tę domyślną ścieżkę. Na końcu znajduje się znak '\".

 

PropertyAp

Typ VBA – Variant

Typ Tlb – [in] VARIANT

[out] VARIANT*

Typ VBA – Parametry: Variant Index

Typ Tlb – Parameytry (wejściowe) VARIANT Index

Typ VBA – Opcjonalne: Variant par1, Variant par2, Variant Par3, Variant Par4

Typ Tlb – Opcjonalne: VARIANT Par1, VARIANT par2, VARIANT Par3, VARIANT Par4

Opis – jest to property ogólnego przeznaczenia. Głównym powodem powstania jest chęć zredukowania liczby property w interfejsie oraz umożliwienie w przyszłości dodawania pewnej funkcjonalności bez konieczności zmiany interfejsu. Parametr "Index" jest obowiązkowy i to on decyduje o faktycznym przeznaczeniu property, w zależności od wartości tego parametru wykorzystywane są pozostałe parametry oraz spodziewany jest k=jakiś typ VARIANT'a. Lista publicznych zastosowań PropertyAp: "Current Login".)

 

LocalIni

Typ VBA – String

Typ Tlb – [out] BSTR*

Opis – ścieżka do lokalnego pliku ini dla aplikacji wraz z nazwą pliku

 

ProgramVersion

Typ VBA – String

Typ Tlb – BSTR

Opis – wersja programu

 

SerialNumber

Typ VBA – String

Typ Tlb – BSTR

Opis – numer seryjny programu

 

RPTPath

Typ VBA – String

Typ Tlb – [in] BSTR

[out] BSTR*

Opis – ścieżka do plików rpt

 

MainDoc

Typ VBA – MainDoc

Typ Tlb – IDualMainDoc**

Opis – obiekt Main dokumentu (MainDoc.mng)

 

UserDoc

Typ VBA – UserDoc

Typ Tlb – IDualMainDoc**

Opis – obiekt Main dokumentu użytkownika (UserDoc.mng)