VBA > Opis obiektów niebiznesowych > Typy wyliczeniowe > AmEventState

Drukuj

AmEventState erp_pro

Określa stan akcji, o której przebiegu informuje dany event:

amAsk – 1 – Pytanie, czy akcja ma zostać przeprowadzona, wśród parametrów eventu jest zwrotny parametr Cancel, jeżeli zostanie on ustawiony w obsłudze eventu na True – akcja zostanie odwołana.

amBegin – 2 – Akcja zostanie przeprowadzona, jesteśmy jednak jeszcze przed jej wykonaniem

amEnd – 3 – Akcja została zakończona