Jak to zrobić? > Blokowanie rejestru

Drukuj

Blokowanie rejestru

1.Wybierz z paska nawigacji polecenie Rejestry [Ctrl+3] > Definiowanie rejestrów. Pojawi się dialog Definiowanie rejestrów.

2.Wskaż w lewej części okna do definiowania rejestru nazwę rejestru, który chcesz zablokować albo usunąć.

3.Jeśli chcesz usunąć rejestr, wybierz przycisk Usuń. Nie można usunąć rejestru, który zawiera dane.

4.Jeśli nie chcesz korzystać już z rejestru, do którego wprowadzono dane, odznacz pozycję aktywny. Jeśli ponownie chcesz korzystać z rejestru, zaznacz pole aktywny.

5.Wybierz przycisk Zapisz.