Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2018.a

Podpisywanie deklaracji profilem zaufanym ePUAP

Program rozszerzono o funkcjonalność podpisywania deklaracji za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

 

Do menu Ustawienia dodane zostało polecenie Autoryzacja JPK. Opcje ustawień zawierają wybór sposobu podpisywania za pomocą: Podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego (ePUAP) oraz ustawienia domyślnych ścieżek zapisu i odczytu plików metadanych.

 

Gdy ustawione zostanie podpisywanie za pomocą Profilu Zaufanego (ePUAP) na pasku narzędziowym dostępny jest nowy przycisk Generuj metadane (plik metadadanych po podpisaniu na portalu ePUAP wykorzystywany jest do podpisywania deklaracji).

 

oz_02

 

W kolumnie Status prezentowane będą informacje o utworzonych i podpisanych plikach metadanych.

 

Aby wykorzystać profil zaufany do podpisania deklaracji JPK należy:

1.Ustawić podpisywanie za pomocą Profilu Zaufanego (ePUAP).

2.Utworzyć plik metadanych.

3.Podpisać plik metadanych na portalu ePUAP, pobrać go i zapisać w katalogu, z którego odczytywane są podpisane pliki metadanych.

4.Odświeżyć listę deklaracji a następnie przesłać deklarację JPK na bramkę Ministerstwa Finansów klikając przycisk Wyślij.

 

Szczegółowe informacje: Podpisywanie profilem zaufanym ePUAP >>

 

Pliki metadanych tworzy się i podpisuje oddzielnie dla każdej przesyłanej deklaracji JPK.