Strona startowa

Drukuj

Migrator

Aplikacja Sage Migrator automatyzuje przeniesienie danych programów Sage Symfonia 2.0 z bazy Pervasive na MS SQL Server, w formacie zgodnym z Sage Symfonia ERP.

 

Wymagania

Instrukcja migracji

 

Dodatkowe informacje:

Instalowane składniki

Uruchomienie migracji z linii poleceń

Parametryzacja aplikacji z Sage Symfonia Migrator

Pliki konfiguracyjne

Ślad po migracji w bazie danych

Archiwizacja danych po migracji

Diagnostyka błędów i logi migracji

Zmiany w raportach diagnostycznych FK