Administracja - stan z firmą > Menu Administracja > Licencje 

Drukuj

Licencje 

Wybór z menu Administracja polecenia Licencje pozwala przejść do okna zarządzania licencjami. Okno podzielone jest na dwie części, gdzie w lewej znajduje się lista licencji, a na zakładkach w prawej części widoczne są informacje dotyczące wybranej licencji.

 

Przyciski okna Lista licencji, umożliwiające zarządzanie licencjami:

Zarejestruj licencje – otwiera okno rejestracji licencji

Odśwież licencje – aktualizuje listę licencji z serwerem licencjonowania.

Kolumny – rozwija menu wyboru wyświetlanych kolumn listy licencji.

hmtoggle_plus1Kolumny

Skopiuj do schowka – kopiuje wybrane na liście wiersze do schowka windows.

 

W zależności od szerokości panelu listy licencji niektóre przyciski poleceń mogą być niewidoczne. Wywołuje się je przez użycie przycisku strzałki znajdującego się na końcu paska narzędziowego.

 

Szczegóły licencji wybranej z listy prezentowane są na zakładkach w prawej strony okna:

Szczegóły licencji – szczegółowe informacje o wprowadzonej licencji.

XML – widok licencji w formacie XML.

 

Rejestracja nowej licencji

Aby zarejestrować licencję:

1.W oknie Licencje kliknij przycisk Zarejestruj licencje.

2.W otwartym oknie Rejestracja licencji online wprowadź w polach:

oNazwa firmy – pełna nazwa rejestrowanej firmy.

oNIP – numer NIP rejestrowanej firmy.

oChcę skorzystać z istniejącej bazy – odznacz jeśli wprowadzasz nową licencję. Zaznaczenie umożliwia rejestrację firmy na podstawie innej bazy z licencją wielofirmową.

oNumer seryjny – w kolejnych wierszach wprowadź numery seryjne w formacie: XXX-12345.

Numer Seryjny może być zarejestrowany tylko raz, tylko w jednej bazie.

oNumer klienta – wprowadź 8 cyfrowy numer rejestracyjny klienta.

3.Kliknij przycisk Zarejestruj.

4.Pełna rejestracja może potrwać od kliku do kilkunastu minut. Aby samodzielnie pobrać dane rejestracyjne kliknij przycisk Odśwież licencje.

 

Rejestracja programu wymaga dostępu do internetu. Licencjonowanie - konfiguracja komunikacji sieciowej >>

 

Zmiana daty systemowej na datę wcześniejszą niż data ostatniego logowania może spowodować zablokowanie wprowadzonej licencji i brak dostępu do funkcji programu.

 

Rejestracja z wykorzystaniem licencji wielofirmowej

Rejestracja pierwszej firmy licencją wielofirmową wykonywana jest tak samo jak rejestracja nowej licencji. Wprowadzona licencja będzie przechowywana w tej bazie i na jej podstawie możliwa będzie rejestracja dodatkowych firm.

 

Jeśli posiadasz już firmę z zarejestrowaną licencją wielofirmową i chcesz ją wykorzystać do rejestracji nowej firmy:

1.W oknie Licencje kliknij przycisk Zarejestruj licencje.

2.W otwartym oknie Rejestracja licencji online wprowadź w polach:

oNazwa firmy – pełna nazwa rejestrowanej firmy.

oNIP – numer NIP rejestrowanej firmy.

oChcę skorzystać z istniejącej bazy – zaznacz, aby wykorzystać licencję wielofirmową z innej bazy.

oBaza z licencją wielofirmową – wskaż bazę, w której została zarejestrowana licencja wielofirmowa, którą chcesz wykorzystać.

3.Kliknij przycisk Użyj.

4.Do zastosowania ustawień konieczne jest ponowne zalogowanie do firmy.