Strona startowa

Drukuj

Zmiana zalogowanego użytkownika

Aby zalogować się na innego użytkownika wybierz z menu Firma polecenie Zmień użytkownika.

Otworzone zostanie okno logowania na nowego użytkownika.

 

Zobacz także:

Logowanie do biura rachunkowego

Wylogowanie z biura rachunkowego