Praca z Asystentem > Zmiana hasła użytkownika

Drukuj

Zmiana hasła użytkownika

Aby zmienić hasło aktualnie zalogowanego użytkownika:

1.Z menu Ustawienia wybierz polecenie Zmień hasło.

2.W oknie dialogowym podaj Stare hasło, a następnie Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło.

3.Kliknij przycisk Zapisz.