Administracja > Użytkownicy i role > Zmiana hasła użytkownika

Drukuj

Zmiana hasła użytkownika

Aby zmienić hasło wybranego użytkownika:

1.Z menu Ustawienia wybierz polecenie Użytkownicy.

2.Na panelu Użytkownicy wybierz użytkownika którego hasło chcesz zmienić i kliknij przycisk Zmień hasło.

3.W otwartym oknie wprowadź nowe hasło w polach Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło.

4.Kliknij przycisk Zapisz.