Administracja > Użytkownicy i role

Drukuj

Użytkownicy i role

Administrator programu Sage Asystent zarządza kontami użytkowników, dostępem do firm oraz uprawnieniami w modułach.

 

Podstawowe czynności związane z kontami użytkowników to:

Dodawanie użytkownika

Usuwanie użytkownika

Zmiana hasła użytkownika

Tworzenie ról użytkowników

Przypisanie ról do użytkowników

Przyznawanie dostępu do Firmy