Administracja > Użytkownicy i role > Usuwanie użytkownika

Drukuj

Usuwanie użytkownika

Aby usunąć użytkownika:

1.Z menu Ustawienia wybierz polecenie Użytkownicy.

2.Na panelu Użytkownicy zaznacz użytkownika do usunięcia i kliknij przycisk Usuń.

3.W oknie Usuwanie użytkownika kliknij Tak aby potwierdzić operację.

Usunięcie użytkownika jest operacją nieodwracalną.