Administracja > Firmy > Usuwanie firmy

Drukuj

Usuwanie firmy

Aby na zakładce Firma usunąć firmę z listy oznacz w pierwszej kolumnie firmy, które chcesz usunąć a następnie z menu podręcznego listy firm wybierz polecenie Usuń.